Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

Vartotojų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka ir informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalimi, UAB "Šalčininkų šilumos tinklai" išnagrinėja vartotojo kreipimąsi ir jam motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pažymėtina, kad Valstybinė energetikos reguliavimo Taryba (adresas Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. 8 5 2135166, faks. 8 5 2135270, el.p. info@vert.lt, www.vert.lt) Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir Energetikos įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja tarp vartotojų ir energetikos (geriamojo vandens tiekimo) įmonių kylančius ginčus.