Apie mus

UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ (toliau - Bendrovė) savarankišką veiklą vykdo nuo 2000 m. birželio 1 d., įmonių rejestre įregistruota 2000 m. spalio 24 d.

Pagrindinis akcininkas yra Šalčininkų rajono savivaldybės taryba, kuriai priklauso 100 proc. visų bendrovės akcijų. Savų akcijų Bendrovė neturi.

Pagrindinė bendrovės veikla – šilumos (termofikacinio vandens) gamyba, šilumos perdavimas ir paskirstymas, karšto vandens ruošimas.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (dabar – Valstybinė Energetikos Reguliavimo Taryba) 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. O3-59 išdavė šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-40.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Bendrovė Šalčininkų rajone eksploatuoja 15 katilinių (8 iš jų pagal panaudos sutartį)  ir tiekia šilumos energiją Šalčininkų, Eišiškių, Jašiūnų, Dieveniškių, B.Vokės, Šalčininkėlių, Čiužiakampių, Butrimonių, Poškonio, Dainavos gyventojams bei įstaigoms. Bendras katilinėse instaliuotas galingumas – 48,11 MW. Kaimo katilinės yra sezoninės. Vasaros metu veikia 3 katilinės: Šalčininkų miesto centrinė, Eišiškių ir Šalčininkėlių katilinės, kurios tiekia karštą vandenį gyventojams.

Aptarnaujamoje teritorijoje šiluma tiekiama 18,6858 km arba 25,7573 kms ilgio šilumos tinklais. Įmonės teikiamomis paslaugomis naudojasi Šalčininkų rajono savivaldybės 2078 buitinių vartotojų ir 65 biudžetinių, pramonės ir komercinių vartotojų. Su visais šilumos vartotojais įmonė yra sudariusi šilumos pirkimo-pardavimo sutartis. Patiekta šiluma vartotojams yra apskaitoma daugiabučių namų ir kitų pastatų įvaduose įrengtais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais. Pagrindiniai centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojai yra gyventojai, kurie bendroje šilumos energijos suvartojimo struktūroje sudaro 60,2 proc., biudžetinės organizacijos – 37,5 proc, verslo/pramonės įmonės – 2,3 proc.