Sutarčių sudarymas

Buitiniai šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojai, t.y. butų savininkai (nuomininkai) – daugiabučiuose namuose naudojantys ir perkantys šilumą ir (ar) karštą vandenį savo buities reikmėms. Su buto savininku ar nuomininku siūlome sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį.

Sutartį keisti reikia:

  1. pasikeitus patalpų savininkui,  nuomininkui arba buto duomenims;
  2. kai teismo sprendimu padalijamas buto plotas arba įsiskolinimas už šilumą.

 Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • pažymos apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos kopija;
  • buto inventorinė knyga.

 Buto nuomininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • Savivaldybės sprendimo dėl suteikto ploto kopija.