KV deklaravimas

UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI"
KARŠTO VANDENS DEKLARAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

1. Buitinis karšto vandens vartotojas karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoja kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos ir atsiskaito už suvartotą vandenį pagal pateiktą mokėjimo pranešimą ar sąskaitą nustatyta tvarka ir terminais.
2. Už teisingą karšto vandens rodmenų įrašymą/deklaravimą yra atsakingas mokėtojas.
3. Deklaruoti galima:
2.1 prisijungus prie savitarnos www.ekasa.lt, pasirinkę tiekėją UAB „Šalčininkų šilumos tinklai";
2.2 prisijungus prie savitarnos www.ignitis.lt;
2.3 apmokant sąskaitas pasinaudojus komercinių bankų el. bankininkystę;
2.4 AB „Lietuvos pašto" skyriuose;
2.5 prekybos centruose MAXIMA kasose;
2.6 UAB „Perlo paslaugos" terminaluose;
2.7 UAB „Virtualių paslaugų operatorius" partnerių prekybos vietose.
2.8 bendruoju UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" el. paštu info@salcininkust.lt, laiško temoje nurodant „Karšto vandens deklaravimas".
4. Karšto vandens deklaravimas telefonu nėra galimas.
5. Vandens suvartojimas yra deklaruojamas m³ (kubiniais metrais), nenurodant litrų. Litrai apvalinami iki m³, pagal matematikos apvalinimo taisykles.
6. Deklaruodami rodmenis savitarnoje, popierinėje sąskaitoje ar internetinėje formoje, karšto vandens skaitiklių rodmuo įrašomas laukelyje „IKI". Jeigu per einamąjį mėnesį karštas vanduo nevartojamas, laukelyje „IKI" įrašomas tas pats rodmuo kaip ir laukelyje „NUO" (skirtumo skaičiuoti nereikia). Jeigu bute (patalpose) yra įrengti keli karšto vandens skaitikliai, rodmenys yra sumuojami ir įrašomas bendras suvartotas kiekis.
7. Karšto vandens skaitiklių rodmenis savitarnoje galima deklaruoti nuo einamojo mėnesio 11 d. 00.00 val. iki paskutinės einamojo mėnesio dienos 23.59 val. imtinai. skaitiklių rodmenys yra sumuojami ir įrašomi į vieną laukelį „IKI".
8. Jeigu deklaruotas rodmuo „IKI", tai suvartoto karšto vandens kiekis bus įvertintas kaip rodmenų „NUO" ir „IKI" skirtumas. Pagal šį skirtumą bus apskaičiuotas ir pateiktas mokestis mokėjimo pranešime ateinantį mėnesį.
9. Jeigu einamąjį mėnesį karšto vandens skaitiklio rodmuo „IKI" deklaruotas kelis kartus skirtingais būdais, suvartoto karšto vandens kiekis bus apskaičiuotas pagal vėliausiai deklaruotą rodmenį „IKI".
10. Jeigu to paties karšto vandens skaitiklio rodmuo „IKI" deklaruotas skirtingais būdais kelis kartus tą pačią dieną, bus priimtas didžiausias deklaruotas rodmuo „IKI".
11. Jeigu deklaruoto karšto vandens skaitiklio rodmuo „NUO" yra mažesnis negu UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" duomenų bazėje, teisingai laikomas bendrovės turimas rodmuo.
12. Jei deklaruoti parodymai „NUO" ir „IKI" yra mažesni nei bendrovės duomenų bazėje, laikoma, kad vartotojas karšto vandens suvartojimo nedeklaravo.
13. Jeigu bute (patalpose) karšto vandens skaitiklis buvo pakeistas einamąjį mėnesį, tai naujo kašto vandens skaitiklio rodmuo „IKI" deklaruojamas ateinantį mėnesį (neaktualu skaitikliams su nuotoline apskaita). Buvusio karšto vandens skaitiklio rodmenys bus įvertinti automatiškai pagal karšto vandens skaitiklio įrengimo / pakeitimo aktą.
14. Karšto vandens skaitiklio rodmenų deklaruoti nereikia, jeigu, karšto vandens skaitiklių rodmenys nuskaitomi nuotoliniu būdu bei yra nustatytas fiksuotas mokestis tam butui (patalpai) kur nėra įrengtas karšto vandens skaitiklis.
15. Jei vartotojai iš eilės 3 mėnesius nedeklaruoja karšto vandens skaitiklių parodymų vartotojams išsiunčiami pranešimai apie nedeklaruotą vandenį.
16. Jei vartotojai, kuriems buvo išsiųsti pranešimai, nedeklaravo duomenų einamąjį mėnesį vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 179.5 p, karštas vanduo yra skaičiuojamas pagal vandens suvartojimo normą – 2,8 m³ vienam gyventojui per mėnesį.
17. Visi perskaičiavimai atliekami gavus rašytiną prašymą. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai.
18. Atlikus duomenų analizę, nustačius įtarimą apie galimą sukčiavimą, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai" darbuotojai, pateikę atitinkamus pažymėjimus, patikriną apskaitos prietaisus ir surašo aktus.
19. Apskaitos prietaiso pažeidimo atveju, vadovaujantis TVARKA, vartotojui išrašoma bauda. Jeigu apskaitos prietaiso rodmenų neįmanoma nuskaityti.
20. Butų ir (ar) kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atstovus, priskiriamas karšto vandens kiekis yra 5,30 m³ žmogui per mėnesį.
21. Prieš išduodant vartotojui pažymą apie skolos buvimą/nebuvimą, patikrinamas karšto vandens skaitliukas (surašomas patikrinimo aktas, atsiunčiamos/pateikiamos nuotraukos).