Naujienos

Mažosios renovacijos nauda Jums ir Jūsų namui

2021 03 02


Mažosios renovacijos programa – tai modifikuota programa, kuri apima pastato šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimą ir rekonstrukciją. Tai yra patogu ir naudinga dėl kelių priežasčių:
• Atnaujinta šildymo sistema užtikrina didesnį arba visišką šildymo komfortą;
• Atnaujinus šildymo sistemą dažnai sumažėja bendras suvartotas šilumos kiekis, taip sumažinant šildymo sąskaitas;
• Galima pasikeisti šildymo prietaisus (radiatorius, rankšluosčių džiovintuvus);
• Atnaujinus karšto vandens sistemą dažnai pagerėja karšto vandens kokybė, priklausomai nuo pastato, gali sumažėti ir pašildymo mokestis;
• Kadangi mažoji renovacija apima tik pastato dalį, investicija yra žymiai mažesnė.
Pagal mažosios renovacijos programą gali būti finansuojamos tokios išlaidos kaip:
• elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punktą
• senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko užduotos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje, atnaujinimas
• atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą
• Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių rengimą);
• Individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
• Karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kt., įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą)
Trumpai aptarsime aukščiau minėtų punktų naudas. Žemiau pateiktame paveiksle pavaizduota tipinė namo, kuriame šildymo sistema nėra pertvarkyta, termo nuotrauka. Ji puikiai atvaizduoja senos statybos namų problemą – netolygų šilumos paskirstymą per daugiabutį. Galima pastebėti, kad neretai viršutinių aukštų butų langai yra praviri, kadangi ten labai šilta, kai tuo tarpu, pirmuose aukštuose greičiausiai nebus užtikrinama komfortiška patalpų temperatūra. Mažosios renovacijos programa skirta padėti išspręsti šią problemą. Iš nuotraukos galima matyti, kad šiluma per pastatą pasiskirsto netolygiai. Pastato kraštiniai butai yra šaltesni, o viduriniai šiltesni, taip pat šilčiausia viršutiniuose aukštuose, o šalčiausia – apatiniuose.
Siekiant išlyginti temperatūrų skirtumus tarp kraštinių ir vidurinių butų sistema turi būti subalansuojama. Tai realizuojama įrengiant automatinius balansinius vožtuvus. Vien sistemos subalansavimas padeda sutaupyti iki 10 % energijos.Tačiau, aukščiau minėta priemonė nepašalina skirtingos temperatūros tarp aukštų problemos. Tam yra kitos priemonė – tai radiatorių termostatai. Įrengus termostatus ant radiatorių žymiai pagerėja šildymo kokybė. Atsiranda galimybė nustatyti komfortišką temperatūrą buto kambariuose ir kadangi nuimamas šilumos perteklius nuo viršutinių butų ir efektyviai perskirstomas apatiniams, sumažinamos energijos sąnaudos šildymui. Termostatų įrengimas gali padėti sutaupyti iki 25 % energijos.Svarbu paminėti karšto vandens sistemos dalį, kadangi ji funkcionuoja ištisus metus. Karšto vandens sistema taip pat turi būti subalansuota. Pagal nutylėjimą, karšto vandens sistema buvo subalansuota, tačiau bėgant metams vamzdžiai sensta, rankšluosčių džiovintuvai prakiūra ir yra keičiami naujais. Būtent tai ir lemia, kad karšto vandens vandentiekio stovai pradeda veikti skirtingai t. y. „gyvatukų" ir karštas vandens temperatūra per stovus gali skirtis. Tą problemą puikiai sprendžia termostatiniai balansiniai vožtuvai. Jų įrengimas neša didelę naudą, kadangi užtikrinama gera vandens kokybė visame daugiabutyje ir sutaupoma iki 30 % energijos vandeniui pašildyti.